Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail


Online aanmelden

U kunt de donatie online betalen

Een donateur kan zich vinden in de doelstellingen van de stichting en is bereid ons met een donatie te steunen. Er zijn geen verplichtingen. Als het bedrag van minmaal 17,50 Euro is betaald krijgt de donateur dat jaar twee full color Mededelingenbladen en minstens 1 Nieuwsbrief.
Een vrijwilliger wil tijd in de stichting steken door het verrichten van werkzaamheden. De invulling daarvan gebeurt in onderling overleg. In verband met de verzekering moet een aspirant vrijwilliger eerst donateur worden.
Zie ook de algemene privacy verklaring.
De gegevens worden verwerkt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Personeelsgegevens (AP)
Als deze aanmelding een vrijwilliger betreft dat volgt een mail om in te stemmen met de privacyverklaring vrijwilligers.

Met dit formulier kunt u zich als donateur aanmelden. Het donateurschap wordt ieder jaar automatisch verlengd.
Tevens kunt u zich als vrijwilliger opgeven en daarbij uw specialiteit aangeven. Een geldig email adres is noodzakelijk.

Ik ga accoord met de algemene privacy verklaring
Voorletters en achternaam:
Voornaam:
Straatnaam:  Nr:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnumer:
Geboortedatum:
Ik geef me op als donateur voor:  Euro per jaar.
  (Het minimum bedrag is 17.50 Euro per jaar)
Als vrijwilliger wil ik meehelpen met/als:
Opmerkingen of vragen:
E-mailadres:
Anti spam code:  tzdc95