Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Aardweerstandmeter

Deze meter werd gebruikt om aardingsweerstanden te meten. Aarding wordt voor drie doeleinden aangebracht:
-- veiligheidsaarding, ter bescherming van ongewenst contact met de voedingsspanning,
-- aarding ter bescherming van blikseminslag, onder meer aangebracht op bunkerantennes, pantserkoepels en het betonijzer van de bunker zelf,
-- signaalaarding is nodig om verbindingen goed te laten werken.
Dit kastje kan alle soorten aarding testen. Het heeft een eigen generator voor het opwekken van de benodigde meetspanning.


Het apparaat moest open omdat de slinger van de generator en een bevestingssteun van de transformator (links) tijdens transport waren afgebroken. Ook de verf van het wijzerplaatje was afgebrokkeld en de resten ervan blokkeerden de beweging van het oude wijzertje.


Fase 1: het wijzerplaatje van het aanwijsmetertje (1943) nadat de gevonden verfresten zijn teruggeplakt.
In fase 2 zijn de donkere delen nog wat bijgetipt.