Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Werkdag 2 september 2013
Na de vakantieperiode heeft de gemeente Middelburg het werk in het park voortgezet. Rondom de 618 was aardig wat werk nodig waarbij onze vrijwilligers uitstekend hebben geholpen.

Wifi:
Het installeren van een provinciaal Wifi access punt is onderdeel van het project Park Toorenvliedt. Bezoekers met mobiel internet kunnen straks een zg app downloaden. Ze krijgen dan op elke locatie op hun toestsel extra informatie over het punt waar ze staan, bv een bunker. De stichting werkt mee aan het ontwikkelen van deze mobiele toepassing. De techniek van de WiFi hotspot loopt via de toekomstige communicatievoorzieningen van de 618.


Vandaag is de paal geplaatst. Er is een trekdraad aangebracht die tot in de bunker loopt. Ergens volgend jaar worden dan de kabels getrokken en komt de WiFi in de lucht.


We hadden zelf al eerder lege buizen naar buiten gebracht, maar door de gewijzigde situatie van het pad naar de bunker, zijn ze vandaag verlengd.


De linker buis loopt naar de WiFi mast, de rechter ligt onder het plankje gereed voor een eventuele andere toepassing. Let wel, de electriciteits en de telefoonkabels zijn al via een iets andere route ingevoerd. Die werken al.


Hier is het nieuwe verharde pad aangebracht. We weten waar de reserve kabelinvoer (plankje) in het nu zandige gedeelte zit.


Na een flinke plensbui was er overlast. De waterhuishouding wordt hier aangepast. De trottoirklok staat klaar en vormt de buffer tussen de drainagebuis en het riool. Ook worden de grondniveaus buiten de bunker aangepast om zo het regenwater beter af te voeren.