Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
de Bevelanden
De verdediging op Walcheren stond in relatie met die op de aangrenzende eilanden.
Op Noord Beveland werd Widerstandnest "Theoderich" gebouwd. Dit ligt net aan de Bevelandse kant van de huidige Veerse dam. Iets meer zuiderlijk werd Widerstandsnest "Boelcke" ingericht. De werken hier zijn gebouwd om de belangrijke telefoonkabel tussen Noord Beveland en Walcheren goed te beveiligen.

De Sloedam was een belangrijke toegang tot Walcheren, de bezetter heeft hier aan beide kanten verdedigingswerken gebouwd. Die behoren allen tot het Stützpunkt "Scharnhorst". Het steunpunt bestaat in het zuiden op Zuid Beveland uit twee stuks 2 cm Flak in dunwandige opstellingen.
In het noorden, ook aan de oostkant, ligt eveneens een 2 cm Flak stelling. Voorraadkelders en personeelsonderkomens completeren het Stützpunkt "Scharnhorst", waarvan een gedeelte ook op Walcheren bij Arnemuiden ligt.
In het zuiden lag een batterij met 2 stuks 10,5 cm in Stp Rhoon. Aan de noordelijke oever van de Westerschelde zijn verschillende steunpunten gebouwd. We volgen deze kust tot aan Hoedekenskerke.


De Kabelschaltbrunnen in Wn "Boelcke" op Noord Beveland.